CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ DÂMBOVIȚA
 Calea Domnească  nr. 127 Târgoviște,   0245.211.144,  cjrae@cjraedb.ro, TEL VERDE: 0800.500.032

  • luni - vineri: 08.00 - 16.00

  • Fiecare copil este unic, special, cu potențial, educabil, valoros.

  • Educația înseamnă răbdare, efort, curiozitate, model, lacrimi, victorie, zâmbete, experiențe, satisfacție.

  • Noi oferim suport pentru educație fiecărui copil!

În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013 privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar, cu modificările și completările ulterioare
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ DÂMBOVIȚA organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor vacante la începutul anului școlar 2023-2024. 
 
Toate informatiile se regăsesc în documentele de mai jos!
 
 
 
Vă facem cunoscut că la nivelul Centrului Județean și de Asistență Educațională Dâmbovița sunt în prezent 20 posturi vacante de profesor consilier școlar și 2 posturi de profesor logoped pentru angajare pe perioadă determinată (anul școlar 2023-2024).
​​​​​​          CJRAE Dambovița invită absolvenții/ viitorii absolvenți care au specializările necesare ocupării acestor posturi să se alăture cu încredere echipei, participând la concursul judetean/testarea de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar.
    - depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere;
Perioada: 24-25 august 2023, la sediul ISJ Dambovița
     - desfăşurarea probei scrise;
Termen: 29 august 2023

         Sperăm ca posturile vacante să vă motiveze o dată în plus în alegerea carierei de profesor consilier școlar (sau profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică conform centralizatorului)!
        Lista posturilor este publicata  pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița https://www.isj-db.ro/managementul-resurselor-umane-liste-posturi  

        Toate detaliile referitoare la CONCURSUL JUDEȚEAN le gasiti si pe site-ul CJRAE Dâmbovița 
 
       Succes!
În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013 privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar, cu modificările și completările ulterioare

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ DÂMBOVIȚA organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor apărute pe parcursul anului școlar din suplimentare normare. 

1_CJRAE_DB_Anunț concurs la nivelul unității_MARTIE 2023
2_PO_ORGANIZARE CONCURS LA NIVELUL UNITATII_MARTIE 2023
3_FISA de inscriere concurs la nivelul unității 2022_MARTIE 2023
4_Consiliere psihopedagogica_programa titularizare si definitivat
5_Calendar derulare concurs la nivelul unitatii_MARTIE 2023

În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013 privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar, cu modificările și completările ulterioare

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ DÂMBOVIȚA organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor apărute pe parcursul anului școlar din suplimentare normare. 

1_CJRAE_DB_Anunț concurs la nivelul unității

2_PO_ORGANIZARE CONCURS LA NIVELUL UNITATII

3_FISA de inscriere concurs la nivelul unității 2022

4_Consiliere psihopedagogica_programa titularizare si definitivat

5_Psihopedagogie specială (profesori)_programa titularizare si definitivat

 6_PO_revizuita_ORGANIZARE CONCURS LA NIVELUL UNITATII

 7_Calendar derulare concurs la nivelul unitatii

 

CJRAE_DB_LISTA POSTURI DIDACTICE  VACANTE 2022

FISA_EVALUARE_2022-2023_PROF_APP_LOGOPEDIE_CJRAE

CJRAE_DB_conditii specifice etape  de mobilitate pretransfer_2022

 

 Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției, rata generală de vaccinare a angajaților Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Dâmbovița este de  67,61% din totalul celor 71 de angajați.

Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Dâmbovița organizează concurs/testare pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică și profesor logoped, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013, cu modificările și completările ulterioare și OMEC nr. 5.574/21.09.2020 privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Anunț concurs/ testare la nivelul CJRAE Dambovița

PO_Organizarea concursului/testării pentru posturile vacantate la nivelul CJRAE_DB

Cerere de înscriere la concursul de ocupare a posturilor vacantate_2020

În perioada 2018-2021, CJRAE Dâmbovița implementează, în calitate de partener (P1), proiectul POCU/74/6/18/106981 – ,,ȘI TU CONTEZI! – Îmbunătățirea serviciilor educaționale pentru elevii cu dizabilități și CES din județul Dâmbovița prin intervenții armonizate cu nevoile acestora” în parteneriat cu Consiliul Județean Dâmbovița (lider de parteneriat), Școala Gimnazială Specială Târgoviște (P2) și Asociația PartNET (P3).
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dâmbovița, în calitate de Partener 1, anunță organizarea selecției pentru ocuparea a 7 posturi experți în afara organigramei, care să îndeplinească cumulativ condițiile generale și specifice conform cererii de finantare.
Toate detaliile referitoare la organizarea și derularea selecției sunt postate pe pagina proiectului: scoala-bucuriei-2

 

CJRAE Dâmbovița în calitate de Partener 4, anunță reluarea calendarului de organizare a selecției pentru ocuparea unui post de expert consiliere educațională, în afara organigramei, care să îndeplinească cumulativ condițiile generale și specifice conform cererii de finantare.

  ANUNT SELECTIE EXTERNA_prelungire termen

Detaliile referitoare la organizarea și derularea selecției sunt postate pe pagina proiectului: Proiect Școala bucuriei