CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ DÂMBOVIȚA
 Calea Domnească  nr. 127 Târgoviște,   0245.211.144,  cjrae@cjraedb.ro, TEL VERDE: 0800.500.032

Legislație

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

 LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii

 HOTĂRÂRE nr. 536 din 27 iulie 2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar

Ordinul MECTS nr. 5.555 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională

 ORDIN nr. 5.559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ

 Ordin nr. 3.590 din 05.04.2016 privind aprobarea planurilor cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial

Contract colectiv de muncă 2017

  NOTĂ: Acționați pictograma din dreptul fiecărui document pentru a descărca fișierul atașat

Citit 3773 ori
Mai multe din această categorie: « Studii, cercetări, rapoarte Contact »