CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ DÂMBOVIȚA
 Calea Domnească  nr. 127 Târgoviște,   0245.211.144,  cjrae@cjraedb.ro, TEL VERDE: 0800.500.032

Portofoliul profesorului consilier școlar

Evaluaţi acest articol
(5 voturi)

PROCEDURI OPERAȚIONALE - AN ȘCOLAR 2023-2024

 1_CJRAE_DB_PO_Consilierea de grup_2022

 2_CJRAE_DB_PO_Consilierea individuală prin cabinetele de asistentă psihopedagogică_2023

 3_CJRAE_DB_PO_completare condica si pontaj_31.03.2022

 4_CJRAE_DB_PO_Concediu de odihna_31.03.2021

 5_CJRAE_DB_PO_Colaborare cu unitățile de învățământ

DOCUMENTELE PROFESORULUI CONSILIER ȘCOLAR - AN ȘCOLAR 2023-2024

 1_PORTOFOLIUL profesorului consilier școlar

 2_Ordinul ME nr. 3800 din 2023_Structura anului școlar 2023-2024

PROGRAME ȘCOLARE în vigoare

1_OMEN 3418_DEZVOLTARE PERSONALĂ clasa pregătitoare, cls I, cls aIIa

2_OMEN 3393_CONSILIERE SI DEZVOLTARE PERSONALA_nivel gimnazial

3_OMEN 4365_disciplină opțională nivel gimnazial_ABILITATI PT ADOLESCENTA

4_OMEC_5287_2006_Consiliere si orientare_nivel liceal_filiera teoretica_clasele a IX-a - a XII-a

5_OMEN 4437_2014_Programa_Consiliere si orientare_inv profesional

6_OMEN_3488_2006_Orientare si consiliere vocationala_filiera tehnologica_clasele a XIa - a XII-a si a XII-a - a XIII-a

NIVELUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR - 2023-2024

 0_CONȚINUTUL MAPEI CABINETULUI de CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ

 1.ORAR_centralizator septembrie 2023

 2.Acordul părintelui pentru consiliere

 3.Chestionare de identificare a nevoilor de consiliere

 4.Structura Planului anual de activitate

 5.Structura Programului de consiliere de grup

 6.Tabel centralizator programe de consiliere de grup

 7.Tabel cu semnături prof. pentru programele și activitățile derulate

 8. Fisa APP_gradinta

 9.Registrul de evidență a activității de consiliere

 10.Declaratie parinti

 11.Structura Raport activități ȘCOALA ALTFEL

 12.Structura Raport activități SĂPTĂMÂNA VERDE

 13.Fișa psihopedagogică pentru elevii cu CES

 14.Protocol de colaborare prin voluntariat

 15.Model_declaratii parinti

 16.Situatii cand se declina competenta prof consilier scolar

 17.INDICATORI COPIL CU NEVOI SPECIFICE DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ

 18.Structura_PIP_PLAN de INTERVENTIE PERSONALIZAT_nivel prescolar_primar_gimnazial_liceal_sept 2023

 19.Chestionar pentru PĂRINȚI_identificare nivel de satisfactie beneficiari

NIVELUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL - 2023-2024

 0_CONȚINUTUL MAPEI CABINETULUI de CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ

 1.ORAR_centralizator septembrie 2023

 2.Acordul părintelui pentru consiliere

 3.Chestionare de identificare a nevoilor de consiliere

 4.Structura Planului anual de activitate

 5.Structura Programului de consiliere de grup

 6.Tabel centralizator programe de consiliere de grup

 7.Tabel cu semnături prof. pentru programele și activitățile derulate

 8.1.FORMULAR APP_ consilierea psihopedagogică individuală

 8.2..Fișa OSP_consiliere individuală

 9.Registrul de evidență a activității de consiliere

 10.Declaratie parinti

 11.Structura Raport activități ȘCOALA ALTFEL

 12.Structura Raport activități SĂPTĂMÂNA VERDE

 13.Fișa psihopedagogică pentru elevii cu CES

 14.Protocol de colaborare prin voluntariat

 15.Model_declaratii parinti

 16.Situatii cand se declina competenta prof consilier scolar

 17.INDICATORI COPIL CU NEVOI SPECIFICE DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ

 18.Structura_PIP_PLAN de INTERVENTIE PERSONALIZAT_nivel prescolar_primar_gimnazial_liceal_sept 2023

 19.Chestionar pentru ELEVI_identificare nivel de satisfactie beneficiari

 20.Chestionar pentru PĂRINȚI_identificare nivel de satisfactie beneficiari

NIVELUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL - 2023-2024

 0_CONȚINUTUL MAPEI CABINETULUI de CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ

 1.ORAR_centralizator septembrie 2023

 2.Acordul părintelui pentru consiliere

 3.Chestionare de identificare a nevoilor de consiliere

 4.Structura Planului anual de activitate

 5.Structura Programului de consiliere de grup

 6.Tabel centralizator programe de consiliere de grup

 7.Tabel cu semnături prof. pentru programele și activitățile derulate

 8.1.FORMULAR APP_ consilierea psihopedagogică individuală

 8.2..Fișa OSP_consiliere individuală

 9.Registrul de evidență a activității de consiliere

 10.Declaratie parinti

 11.Structura Raport activități ȘCOALA ALTFEL

 12.Structura Raport activități SĂPTĂMÂNA VERDE

 13.Fișa psihopedagogică pentru elevii cu CES

 14.Protocol de colaborare prin voluntariat

 15.Model_declaratii parinti

 16.Situatii cand se declina competenta prof consilier scolar

 17.INDICATORI COPIL CU NEVOI SPECIFICE DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ

 18.Structura_PIP_PLAN de INTERVENTIE PERSONALIZAT_nivel prescolar_primar_gimnazial_liceal_sept 2023

 19.Chestionar pentru ELEVI_identificare nivel de satisfactie beneficiari

 20.Chestionar pentru PĂRINȚI_identificare nivel de satisfactie beneficiari

 

Programe nationale ȘCOALA ALTFEL și SĂPTĂMÂNA VERDE

 1_ORDIN M.E. nr.6479_2023 -  Program Scoala Altfel

 1_Raport ȘCOALA ALTFEL_2023-2024_prof consilieri

 2_Raport SĂPTĂMÂNA VERDE_2023-2024_prof consilieri

ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE

 1_Componența comisiei metodice NIVEL PREȘCOLAR

 1_PLANIFICARE ACTIVITATI COMISIA METODICĂ NIVEL PRESCOLAR

 2_Componența comisiei metodice NIVEL GIMNAZIAL_1

 2_PLANIFICARE ACTIVITATI - COMISIA METODICĂ NIVEL GIMNAZIAL 1

 3_Componența comisiei metodice NIVEL GIMNAZIAL_2

 3_PLANIFICARE ACTIVITATI - COMISIA METODICĂ NIVEL GIMNAZIAL_2

 4_Componența comisiei metodice NIVEL GIMNAZIAL_3

 4_PLANIFICARE ACTIVITATI - COMISIA METODICĂ NIVEL GIMNAZIAL 3

 5_Componența comisiei metodice NIVEL GIMNAZIAL-LICEAL

 5_PLANIFICARE ACTIVITATI - COMISIA METODICA NIVEL GIMNAZIAL-LICEAL

 6_Componența comisiei metodice _NIVEL LICEAL

 6_PLANIFICARE ACTIVITATI COMISIE METODICA NIVEL LICEAL

 

NOTĂ: Acționați pictograma din dreptul fiecărui document pentru a descărca fișierul atașat

Citit 16601 ori