CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ DÂMBOVIȚA
 Calea Domnească  nr. 127 Târgoviște,   0245.211.144,  cjrae@cjraedb.ro

  • Fiecare copil este unic, special, cu potențial, educabil, valoros.

  • Educația înseamnă răbdare, efort, curiozitate, model, lacrimi, victorie, zâmbete, experiențe, satisfacție.

  • Noi oferim suport pentru educație fiecărui copil!

 Concurs selecție expert consiliere educațională - Rezultate evaluare dosare

 Concurs selecție expert consiliere - Verificarea eligibilității administrative

   Concurs administrator financiar_Centralizator privind rezultatul final

 

 NOTĂ: Acționați pictograma din dreptul fiecărui document pentru a descărca fișierul atașat

   REZULTATELE selectării dosarelor depuse pentru concurs

 

 NOTĂ: Acționați pictograma din dreptul fiecărui document pentru a descărca fișierul atașat

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dâmbovița organizează concurs pentru ocuparea unui post de administrator financiar (contabil șef), 1,00 normă (8 ore/zi, 40 ore/saptamana), punct de lucru CJRAE  Dâmbovița, post contractual vacant, perioadă nedeterminată.

 

  ERATĂ la BIBLIOGRAFIA concursului pentru postul de administrator financiar

  BIBLIOGRAFIE concurs post contabil_revizuita_16.01.2020

 

 NOTĂ: Acționați pictograma din dreptul fiecărui document pentru a descărca fișierul atașat

În perioada în perioada 14.05.2018 - 13.05.2021, CJRAE Dâmbovița implementează, în calitate de partener (P4), proiectul ”Școala Bucuriei – Parteneriat pentru o comunitate de învățare durabilă”, în parteneriat cu Asociația Inovitaverde (lider de parteneriat/P1), ISJ Dâmbovița (P2), UAT Răcari prin CL Răcari (P3), CCD Dâmbovița (P5) și Asociația ”Tineri pentru Europa de Mâine” (P6).

CJRAE Dâmbovița în calitate de Partener 4, anunță organizarea selecției pentru ocuparea unui post de expert consiliere educațională, în afara organigramei, care să îndeplinească cumulativ condițiile generale și specifice conform cererii de finantare.

Toate detaliile referitoare la organizarea și derularea selecției sunt postate pe pagina proiectului: Proiect Școala bucuriei

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dâmbovița organizează concurs pentru ocuparea unui post de administrator financiar (contabil șef), 1,00 normă (8 ore/zi, 40 ore/saptamana), punct de lucru CJRAE  Dâmbovița, post contractual vacant, perioadă nedeterminată.

 

  Anunț concurs post contabil Sef_CJRAE DAMBOVITA

  Fișă post administrator financiar

  BIBLIOGRAFIE concurs post contabil

 

 

NOTĂ: Acționați pictograma din dreptul fiecărui document pentru a descărca fișierul atașat

Ca în fiecare an, C.J.R.A.E. Dâmboviţa a realizat studiul privind opţiunile şcolare şi profesionale ale elevilor de clasa a VIII-a, din unităţile şcolare ale judeţului Dâmboviţa, în vederea elaborării obiective a Planului de şcolarizare, propus de I.S.J Dâmbovița pentru anul şcolar 2020-2021. Analiza cantitativă și calitativă a datelor se bazează pe opţiunile exprimate de 3956  elevi din 7 centre metodice (Târgoviste, Moreni, Pucioasa, Voineşti, Găeşti, Băleni, Titu).

 Studiu privind opțiunea școlară și profesională a elevilor din clasa a VIII-a_2019

 

NOTĂ: Acționați pictograma din dreptul fiecărui document pentru a descărca fișierul atașat

Proiectul pentru prevenirea victimizării copiilor ”Împreună schimbăm lumea!” se apropie de finalul primei etape. In această perioada, în cele 5 grădinițe implicate în proiect se derulează workshop-uri pe tema  "Relatia societate – familie - grădiniță" ce oferă cadrul unor dezbateri pe teme de interes pentru participanți: părinți, educatori, profesori consilieri școlari, reprezentanți ai comunității locale. Concluzia: Numai IMPREUNA PUTEM SCHIMBA LUMEA!

https://www.facebook.com/groups/1177258782340793/?epa=SEARCH_BOX

Ministerul Educației și Cercetării organizează selecție pentru ocuparea a 23 de posturi de experți județeni [1 expert/județ], în cadrul proiectului POCU „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” Cod SMIS2014+: 122607 POCU/375/4/22/122607 - etapa a II-a de selecție.

 Anunțul privind organizarea etapei a II-a de selecție (se adresează profesorilor consilieri școlari) și anexele (cerere înscriere concurs, declarație de disponibilitate, formular consimțământ prelucrare date personale).

Documentele, alături de alte informații referitoare la proiect, sunt disponibile și pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării https://www.edu.ro/, aici:https://www.edu.ro/informa%C8%9Bii-rezultate-referitoare-la-concursul-organizat-%C3%AEn-cadrul-proiectului-%E2%80%9Ecrearea-%C8%99i-0, dar și pe site-ul proiectului http://serviciicomunitare.ro/.

 

NOTĂ: Acționați pictograma din dreptul fiecărui document pentru a descărca fișierul atașat