CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ DÂMBOVIȚA
 Calea Domnească  nr. 127 Târgoviște,   0245.211.144,  cjrae@cjraedb.ro, TEL VERDE: 0800.500.032

  • luni - vineri: 08.00 - 16.00

  • Fiecare copil este unic, special, cu potențial, educabil, valoros.

  • Educația înseamnă răbdare, efort, curiozitate, model, lacrimi, victorie, zâmbete, experiențe, satisfacție.

  • Noi oferim suport pentru educație fiecărui copil!

   Concurs administrator financiar_Centralizator privind rezultatul final

 

 NOTĂ: Acționați pictograma din dreptul fiecărui document pentru a descărca fișierul atașat

   REZULTATELE selectării dosarelor depuse pentru concurs

 

 NOTĂ: Acționați pictograma din dreptul fiecărui document pentru a descărca fișierul atașat

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dâmbovița organizează concurs pentru ocuparea unui post de administrator financiar (contabil șef), 1,00 normă (8 ore/zi, 40 ore/saptamana), punct de lucru CJRAE  Dâmbovița, post contractual vacant, perioadă nedeterminată.

 

  ERATĂ la BIBLIOGRAFIA concursului pentru postul de administrator financiar

  BIBLIOGRAFIE concurs post contabil_revizuita_16.01.2020

 

 NOTĂ: Acționați pictograma din dreptul fiecărui document pentru a descărca fișierul atașat

În perioada în perioada 14.05.2018 - 13.05.2021, CJRAE Dâmbovița implementează, în calitate de partener (P4), proiectul ”Școala Bucuriei – Parteneriat pentru o comunitate de învățare durabilă”, în parteneriat cu Asociația Inovitaverde (lider de parteneriat/P1), ISJ Dâmbovița (P2), UAT Răcari prin CL Răcari (P3), CCD Dâmbovița (P5) și Asociația ”Tineri pentru Europa de Mâine” (P6).

CJRAE Dâmbovița în calitate de Partener 4, anunță organizarea selecției pentru ocuparea unui post de expert consiliere educațională, în afara organigramei, care să îndeplinească cumulativ condițiile generale și specifice conform cererii de finantare.

Toate detaliile referitoare la organizarea și derularea selecției sunt postate pe pagina proiectului: Proiect Școala bucuriei

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dâmbovița organizează concurs pentru ocuparea unui post de administrator financiar (contabil șef), 1,00 normă (8 ore/zi, 40 ore/saptamana), punct de lucru CJRAE  Dâmbovița, post contractual vacant, perioadă nedeterminată.

 

  Anunț concurs post contabil Sef_CJRAE DAMBOVITA

  Fișă post administrator financiar

  BIBLIOGRAFIE concurs post contabil

 

 

NOTĂ: Acționați pictograma din dreptul fiecărui document pentru a descărca fișierul atașat

Ca în fiecare an, C.J.R.A.E. Dâmboviţa a realizat studiul privind opţiunile şcolare şi profesionale ale elevilor de clasa a VIII-a, din unităţile şcolare ale judeţului Dâmboviţa, în vederea elaborării obiective a Planului de şcolarizare, propus de I.S.J Dâmbovița pentru anul şcolar 2020-2021. Analiza cantitativă și calitativă a datelor se bazează pe opţiunile exprimate de 3956  elevi din 7 centre metodice (Târgoviste, Moreni, Pucioasa, Voineşti, Găeşti, Băleni, Titu).

 Studiu privind opțiunea școlară și profesională a elevilor din clasa a VIII-a_2019

 

NOTĂ: Acționați pictograma din dreptul fiecărui document pentru a descărca fișierul atașat

Proiectul pentru prevenirea victimizării copiilor ”Împreună schimbăm lumea!” se apropie de finalul primei etape. In această perioada, în cele 5 grădinițe implicate în proiect se derulează workshop-uri pe tema  "Relatia societate – familie - grădiniță" ce oferă cadrul unor dezbateri pe teme de interes pentru participanți: părinți, educatori, profesori consilieri școlari, reprezentanți ai comunității locale. Concluzia: Numai IMPREUNA PUTEM SCHIMBA LUMEA!

https://www.facebook.com/groups/1177258782340793/?epa=SEARCH_BOX

Ministerul Educației și Cercetării organizează selecție pentru ocuparea a 23 de posturi de experți județeni [1 expert/județ], în cadrul proiectului POCU „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” Cod SMIS2014+: 122607 POCU/375/4/22/122607 - etapa a II-a de selecție.

 Anunțul privind organizarea etapei a II-a de selecție (se adresează profesorilor consilieri școlari) și anexele (cerere înscriere concurs, declarație de disponibilitate, formular consimțământ prelucrare date personale).

Documentele, alături de alte informații referitoare la proiect, sunt disponibile și pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării https://www.edu.ro/, aici:https://www.edu.ro/informa%C8%9Bii-rezultate-referitoare-la-concursul-organizat-%C3%AEn-cadrul-proiectului-%E2%80%9Ecrearea-%C8%99i-0, dar și pe site-ul proiectului http://serviciicomunitare.ro/.

 

NOTĂ: Acționați pictograma din dreptul fiecărui document pentru a descărca fișierul atașat

Institutul de Științe ale Educației și Euroguidance România au organizat în data de 15 noiembrie 2019 a XX-a Conferință Națională Euroguidance cu tema ”Învățarea socială și emoțională – dimensiuni și impact în dezvoltarea carierei elevilor. Provocări și soluții pentru consilieri școlari și profesori”

Evenimentul s-a adresat consilierilor școlari care își desfășoară activitatea în instituțiile de învățământ preuniversitar și a vizat:

-discutarea rezultatelor unor cercetări bazate pe dovezi pe tema rolului învățării sociale și emoționale în dezvoltarea competențelor de management al carierei la elevi;

-identificarea provocărilor întâmpinate de consilieri școlari și profesori în dezvoltarea la elevi a competențelor sociale- emoționale și de managementul carierei;

-identificarea unor soluții în beneficiul elevilor prin prezentarea de către participanții la conferință a unor exemple de bune practici din învățământul primar și gimnazial;

-reflecția asupra modului în care pot fi sprijiniți profesorii în gestionarea eficientă a propriilor competențe sociale și emoționale astfel încât să fie mai bine pregătiți pentru a realiza lecțiile de Consiliere și dezvoltare personală.

-Conferința a valorificat bune practici din CJRAE, în domeniul vizat de tema conferinței. Participanții au împărtășit din activitățile și proiectele realizate, astfel încât acestea să fie o sursă de inspirație pentru activități viitoare în domeniul consilierii și orientării.

 http://euroguidance.ise.ro/

Vineri, 15 Noiembrie 2019 21:33

Cercul profesorilor logopezi si de terapii specifice

Scris de

Data: 15 noiembrie 2019

Tema "Fiecare copil este important: Educatia speciala in Finlanda si Europa"

Nr participanți: 22 de cadre didactice (11 prof logopezi din  CJRAE Dambovita  si 11 prof. din Scoala Gimnazială Specială Târgoviște)

Descriere: Activitatea s-a bazat pe informatii si experiente acumulate prin participarea a trei profesori logopezi la cursul "Every Pupil is Important: Special Education In Finland and Europe",mai 2019, Joensuu, Finlanda, in cadrul Proiectului Erasmus+, KA1-Adult Education Staff Mobility 2018-1-RO01-KA10-047935, derulat de CJRAE Dambovita, in perioada 2018/ 2020.

Participantii la mobilitate au avut realizat prezentari dupa cum urmeaza:

  1. Prof. logoped Marilena Andreescu: Educatia specială in Finlanda: principii, valori, modalitati de interventie
  2. Prof. logoped Ecaterina Nedelcu: Tulburarile specifice de invatare: abordarea diferentiată in sistemul finlandez
  3. Prof. logoped Alexandru Soare: Mediul de invăţare in scoala finlandeză

Informatiile noi prezentate au fost apreciate si au fost solicitate explicatii suplimentare despre sorijinul  acordat copiilor cu dificultati de invatare, pe tot parcursul scolarizării.

Coordonator activitate:  prof. Marilena Andreescu