CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ DÂMBOVIȚA
 Calea Domnească  nr. 127 Târgoviște,   0245.211.144,  cjrae@cjraedb.ro, TEL VERDE: 0800.500.032

GENDER EQUALITY IN ACTION

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

 

GENDER EQUALITY IN ACTION

Nr: 2020-1-UK01_KA201_078963

 Proiect strategic de cooperare pentru innovare și schimb de bune practici între regiuni ale Uniunii Europene

KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices;

KA201 - Strategic Partnerships for school education

 

Durata: 3 ani (1.09.2020 – 31.08.2023),

Beneficiar: International Links (Global) Ltd - United Kingdom

Parteneri:

 • ASOCIACIÓN PARA PROMOVER LA FORMACIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN (AFINE) – Spain
 • CEIP San José Obrero - Spain
 • Monkton Priory CP School - United Kingdom;
 • Ysgol Bae Baglan - United Kingdom;
 • Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Dâmbovița,
 • Școala Gimnazială ”Dr Mioara Mincu” Conțești;
 • Școala Gimnazială Potlogi

 

Limba de comunicare: engleza

Scop: creșterea frecvenței școlare, în cadrul comunităților de romi / emigranţi sezonieri (GRT- Gypsy Roma Traveller),  pentru tranziția de la învățământul primar la cel  gimnazial; pentru frecventarea și finalizarea ciclului de învățământul gimnazial și schimbarea percepției negative  pentru a depăși barierele din calea învățării.

 

 

REZUMATUL PROIECTULUI

În 2010, U.E. a stabilit ca obiectiv abordarea abandonului școlar timpuriu în cadrul comunităților de romi / emigranţi sezonieri (GRT) din Europa până în 2020. Rata ţintă ar trebui să fie sub 10%. Cu toate acestea, există puține dovezi că s-a făcut o îmbunătățire.

Strategia U.E. pentru Tineret afirmă că toți tinerii cu vârsta sub 25 de ani ar trebui să beneficieze de „angajare, educație continuă, ucenicie sau stagiu de formare într-o perioadă de 4 luni de când au devenit șomeri sau au părăsit educația formală”.

Cu toate acestea, în 2017, evaluarea Parlamentului European privind inițiativa a arătat că programul nu a ajuns la toate grupurile vulnerabile și acest lucru a inclus în mod specific tinerii romi / emigranţi sezonieri (GRT-Gypsy Roma Traveller).

Inspirat de un grup de fete emigrante de etnie romă din Țara Galilor de Vest, acest proiect își propune să analizeze educația / oportunitățile / inegalitățile din cadrul comunităților GRT din școlile noastre. ILG va colabora cu parteneri și elevi GRT pentru a analiza barierele care au impact asupra accesului egal / incluziunii sociale în societate și în comunitățile în sine.

Problema noastră comună între cele trei regiuni / țări partenere este că mai puțin de 5% dintre elevii GRT rămân în învățământul secundar superior (gimnaziu). Cei care sunt mobile/ nomazi se pot confrunta cu întreruperi și cu o lipsă de continuitate a educației lor și, indiferent dacă sunt sau nu mobili, copiii / tinerii din comunitățile GRT sau din orice cultură de emigranți, pot avea nevoie de sprijin pentru a depăși barierele din calea învățării.

Schimbarea percepțiilor negative este esențială pentru creșterea frecvenței școlare, pentru tranziția de la învățământul primar la cel  gimnazial; pentru frecventarea și finalizarea ciclului de învățământul gimnazial. Pentru a înțelege modalitățile prin care aceste bariere pot fi reduse la minimum, vom cerceta și colecta exemple actualizate de bune practici prin implicarea familiilor din Țara Galilor. Multor fete GRT (Gypsy Roma Traveller) li se refuză deseori dreptul de a continua educația de către membrii mai tradiționali ai familiei. Acest proiect își propune să lucreze cu familiile GRT, cu copiii lor și cu întreaga comunitate pentru a analiza aceste probleme din perspectiva egalității de gen. Recunoaștem că și alte comunități pot avea probleme similare și acest proiect nu se limitează doar la comunitățile GRT. Sustenabilitatea acestui proiect constă în utilizarea îndrumărilor dezvoltate în produsele intelectuale 1 și 2 și pentru alte grupuri marginalizate de elevi.

Vom lucra cu peste 350 de elevi GRT (beneficiari direcți) și peste 50 de profesori care predau / susțin direct elevii. Beneficiari indirecți, peste 1000 de elevi  din cele 4 școli partenere și peste 50 de cadre didactice / profesioniști din educație din organizațiile educaționale partenere în proiect. Vom împărtăși experiența practică dobândită în proiect la nivelul școlilor/pe o scară mai mare, prin intermediul celor două produse intelecuale inovatoare care vor oferi școlilor / serviciilor de sprijin GRT, exemple de bune practici recente/ relevante privind dezvoltarea strategiilor de înlăturare a barierelor care apar și îi împiedică pe copiii GRT să se implice pe deplin în educație.

IO_1 „Abordarea elevilor GRT privind egalitatea de gen” va avea ca efect îmbunătățirea imaginii elevilor GRT în școală și va elimina percepțiile adesea părtinitoare ale elevilor / profesorilor față de comunitățile GRT.

IO_2 „Abordarea școlii privind egalitatea de gen” are rolul de a implica toți elevii și personalul din toate cele 4 școli și are o mai mare transferabilitate. O înțelegere mai bună a comunităților GRT va contribui la schimbarea anticipată a atitudinii familiilor GRT față de educație, influențând tendința acestora de a nu-și trimite copiii la școală decât pentru finalizarea ciclului primar și gimnazial inferior (clasele a V-a și a VI-a)  Estyn a raportat (2019) „Aproape toți elevii / părinții GRT spun că ar aprecia ca și cultura lor să se reflecte mai mult în școală. Ei cred că acest lucru ar putea ajuta elevii din comunitatea stabilă (care nu migrează) să înțeleagă mai bine contextul / stilul de viață al elevilor GRT.

 

Rezultatele finale ale proiectului vizează:

 • Încredere sporită a elevilor GRT (Gypsy Roma Traveller) pentru a întreprinde acțiuni responsabile / schimbarea atitudinilor / valorilor membrilor mai tradiționali ai comunităților GRT
 • Îmbunătățirea frecvenței elevilor GRT, în special în ciclul gimnazial superior (clasele a VII-a și a VIII-a) și, prin urmare, o reducere a părăsirii timpurii a școlii de către grupurile defavorizate
 • Reducerea barierelor care apar în calea educației datorate inegalității de gen pentru fetele GRT
 • Îmbunătățirea competențelor cheie / dobândirii de abilități/ dezvoltării personale a elevilor GRT
 • Familiile și comunitățile GRT vor avea o percepție mai bună asupra sprijinului pe care trebuie să-l acorde copiilor lor la școală prin reducerea prejudecăților elevilor / profesorilor
 • Îmbunătățirea generală în școli, în ceea ce privește egalitatea de gen și oportunități accesibile tuturor

              Prin realizarea acestei activități, vom contribui la atingerea obiectivelor stabilite de Politicile Europene destinate sprijinirii familiilor / comunităților GRT, inclusiv:

 • ET2020 - reducerea abandonului școlar timpuriu / îmbunătățirea competenței în abilitățile cheie
 • Strategia Consiliului Europei pentru egalitatea de gen 2018-2023 prin sprijinirea și abilitarea femeilor GRT în îmbunătățirea rezultatelor lor educaționale.
 • Strategia actualizată a Consiliului Europei pentru drepturile copilului (2016-2021), cu accent pe accesul copiilor GRT la educație incluzivă / de calitate și reducerea abandonului școlar / absenteismului, în special a fetelor.

 

 PREZENTARE PROIECT ERASMUS+_GENDER EQUALITY IN ACTION

Citit 1248 ori