CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ DÂMBOVIȚA
 Calea Domnească  nr. 127 Târgoviște,   0245.211.144,  cjrae@cjraedb.ro, TEL VERDE: 0800.500.032

Împreună prindem curaj

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Una dintre condiţiile esenţiale pentru o învăţare eficientă este asigurarea unui climat sigur şi confortabil. Atât adulţii, cât şi copiii au nevoie de un mediu lipsit de ameninţări pentru a putea învăţa.

În acest sens, la inițiativa Ministerului Educației, în perioada noiembrie 2023 – august 2024, implementăm în județul Dâmbovița  programul de prevenire a violenţei şi infracţiunilor în mediul şcolar denumit „ÎMPREUNĂ PRINDEM CURAJ”. Acest program, aprobat prin OME Nr. 6631/10.11.2023 (disponibil la https://edu.ro/anti_violenta), se concentrează pe sprijinirea şcolilor pentru crearea unui mediu sigur şi propice învăţării.

Care sunt Obiectivele programului?

 1. Crearea unui climat sigur, primitor și de susținere pentru preșcolari/elevi și părinți la nivelul unităților de învățământ;
 2. Îmbunătățirea relațiilor/coeziunii dintre personalul școlii, familie și preșcolari/elevi,

inclusiv a colaborării acestora în vederea susținerii victimelor să gestioneze momentul traumatic și a autorilor să-și îmbunătățească comportamentul;

 1. Capacitarea/Împuternicirea preșcolarilor/elevilor să raporteze faptele de violență și a martorilor să adopte strategii de susținere a victimelor și descurajare a comportamentelor violente ale autorilor;
 2. Îmbunătățirea abilităților sociale și emoționale ale preșcolarilor/elevilor, inclusiv a capacității acestora de identificare, interpretare, exprimare și autocontrol/ autoreglare a emoțiilor într-o manieră constructivă față de sine și față de ceilalți;
 3. Conștientizarea consecințelor asociate săvârșirii faptelor.

Cine poate aplica?

Condiții de participare:

 • unitatea de învățământ să aibă personalitate juridică;
 • unitatea de învățământ demonstrează că există necesitatea inițierii și desfășurării unor activități de prevenire a violenței și infracțiunilor pentru preșcolari/elevi și familiile acestora;
 • unitatea de învățământ își propune să implice Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție şi discriminării în mediul școlar şi promovarea interculturalității în proiectarea și desfășurarea activităților.

Care este termenul limită pentru depunerea formularului de aplicare?

Termenul limită pentru depunerea formularului de aplicare este 10 decembrie 2023.

 

Formularul de înscriere poate fi descărcat de aici.

 

 Care este suma maximă alocată fiecărui proiect?

Bugetul estimat al proiectului nu trebuie să depășească suma de 4000 lei.

 

Ce activități pot fi incluse în proiect?

Unitățile de învățământ sunt încurajate să proiecteze, să inițieze și să desfășoare activități adaptate nevoilor preșcolari/elevilor, familiilor acestora și climatului școlar.

Activitățile bazate pe implicarea activă a preșcolarilor/elevilor, pe cooperare și crearea unui spațiu sigur pentru fiecare pot avea un impact semnificativ și pozitiv asupra acestora. De asemenea, o componentă importantă este implicarea părinților în activitățile școlii, alături de alți parteneri sau reprezentanți ai comunității locale. Sunt încurajate parteneriatele publice, cât și cele publice private, între unitățile de învățământ și ONG-uri sau/și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Activitățile pot fi organizate în cadru școlar sau extrașcolar, inclusiv în săptămâna „Școala Altfel”.

Exemple de activități:

 • Activități de cunoaștere și dezvoltare a coeziunii pentru elevi, cadre didactice.
 • Biblioteca vie, inclusiv cu victime ale violenței/ persoane care au fost condamnate, apoi reintegrate și reabilitate social;
 • Teatru forum;
 • Cluburi de filme/ documentare tematice;
 • Grupuri de sprijin pentru elevii implicați în situații de violență (elevii cu comportamente violente, elevii victime dar și elevii martori);
 • Vizite la tribunal, la muzeele închisorilor;
 • Activități de învățare între egali (peer education);
 • Activități artistice și sportive;
 • Concursuri tematice;
 • Campanii de conștientizare și sensibilizare;
 • Ateliere pentru susținerea familiilor în ceea ce privește exercitarea rolului lor educativ (în colaborare cu cadre didactice și cu alți parteneri);
 • Întâlniri ale elevilor și cadrelor didactice cu reprezentanți ai Poliției și Jandarmeriei, Serviciului pentru siguranța școlară, în vederea realizării unor dezbateri pe teme referitoare la fenomenul violenței;
 • Participarea cadrelor didactice la activități de formare privind managementul/rezolvarea conflictelor și managementul clasei, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, promovarea cooperării, organizate în cadrul școlii, la CCD sau la parteneri;
 • Sesiuni de informare/instruire referitoare la aplicarea Procedurii de management a cazurilor de violență adresate personalului unităților de învățământ și chiar elevilor.

 

Care sunt criteriile de selecție?

Criterii generale de selecție (3-5 criterii):

 1. Formularul de înscriere este completat în întregime, sunt descrise nevoile preșcolarilor/ elevilor, activitățile propuse, rezultatele așteptate, echipa implicată, parteneriatele și cheltuielile necesare;
 2. Activitățile propuse sunt adecvate pentru nevoile preșcolarilor/elevilor și se încadrează în obiectivele programului;
 3. Desfășurarea activităților propuse este planificată în perioada noiembrie 2023 - mai 2024;
 4. Bugetul solicitat este de maxim 4000 lei;
 5. Cheltuielile și bugetul estimat sunt corelate cu activitățile propuse.

Criterii specifice de selecție:

 1. Activitățile propuse în proiect vizează minim 3 din cele 5 obiective ale programului;
 2. Justificarea necesității implementării proiectului se realizează prin detalierea nevoilor și fundamentarea cu date concrete (exemple: date statistice, informații existente la nivelul unității de învățământ )
 3. Descrierea modului de promovare/ diseminare a rezultatelor proiectului și a bunelor practici în rândul cadrelor didactice la nivel de școală/local/județean;
 4. Detalierea bugetului estimat alocat pentru fiecare activitate propusă și justificarea fiecărui element cost din cheltuielile eligibile specifice.

 

Calendarul programului

Cu siguranță proiectele şcolare dezvoltate în cadrul programului „Împreună prindem curaj” pot constitui punctul de plecare al unei adevărate campanii naţionale de prevenire a violenţei în mediul şcolar, crescând anual pentru a implica fiecare actor din cadrul şcolii în crearea şi menţinerea unei atmosfere propice învăţării.

Succes!

 

OME_6631_10_11_2023_Impreuna_prindem_curaj

Anexa-CJRAE-Dâmbovița_IMPREUNA-PRINDEM-CURAJ

Anexa_1_Formular-de-inscriere_IMPREUNA-PRINDEM-CURAJ_Dâmbovița

Anexa_2_Formular-de-raportare_IMPREUNA-PRINDEM-CURAJ_Dâmbovița

PPT_Sesiune de informare program ”Impreuna prindem curaj”

CJRAE_DB_Grila pentru evaluare proiecte Program Impreuna prindem curaj

 Rezultatele evaluarii proiectelor înscrise la selecția din cadrul Programului de prevenire a violenței și infracțiunilor în mediul școlar „ÎMPREUNĂ PRINDEM CURAJ”

 

Unde pot găsi informații suplimetare?

Pentru informații suplimentare accesați https://edu.ro/anti_violenta și Anexa 1 – OM 6631/2023

Citit 2551 ori