CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ DÂMBOVIȚA
 Calea Domnească  nr. 127 Târgoviște,   0245.211.144,  cjrae@cjraedb.ro, TEL VERDE: 0800.500.032

Școala bucuriei - Parteneriat pentru o comunitate de învățare durabilă

Evaluaţi acest articol
(5 voturi)

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

  POCU_105645_GHIDUL ACTIVITĂȚILOR DE CONSILIERE PENTRU EXPERȚI

  POCU_105645_BROȘURA PENTRU PĂRINȚI

Proiectul ȘCOALA BUCURIEI: MOMENTE de BILANȚ

  Newsletter nr. 1, octombrie 2019

 2.Conferinta_progres_28.01.2021_P4

 2.P4_11 martie 2021_analiza executie bugetara

 3_WORKSHOP_05.04.2021

 4.Conferinta_finala_09.05.2021_P4

 4.P4_Analiza executie bugetara finala

 4.Scoala Bucuriei_Invitatie_Agendă_conferintă finală semnata

APEL SELECȚIE EXTERNĂ - august-septembrie 2020

 18.09.2020_Concurs de selectie_Rezultatele finale

 17.09.2020_Concurs de selectie_Rezultatele evaluare dosare

 15.09.2020_Concurs de selectie_Rezultatele verificarii_Eligibilitatii administrative

 Apel selecție externă

 PO recrutarea și selecția experților

 Anexa 1 Cerere înscriere

 Anexa 2 Declarație disponibilitate

 Anexa 3 Declarație prelucrare date

 Anexa 4 Grilă evaluare

 Fișă post expert consiliere educatională

 

APEL SELECȚIE EXTERNĂ - ianuarie 2020

 Concurs selecție expert consiliere educațională - REZULTATE FINALE

 Concurs selecție expert consiliere educațională - Rezultate evaluare dosare

 Concurs selecție expert consiliere - Verificarea eligibilității administrative

 Apel selecție externă

 PO recrutarea și selecția experților

 Anexa 1 Cerere înscriere

 Anexa 2 Declarație disponibilitate

 Anexa 3 Declarație prelucrare date

 Anexa 4 Grilă evaluare

 Fișă post expert consiliere educatională

 

APEL SELECȚIE INTERNĂ - octombrie 2018

  31.10.2018 Rezultate finale selecție expert consiliere educațională

  26.10.2018 Apel selecție internă pentru personalul CJRAE Dâmbovița

 Anunț selecție cadre didactice

 PO selecție cadre didactice

 Cerere si declaratie disponibilitate

 Invitație conferința lansare "Școala Bucuriei"

 

Școala Bucuriei – Parteneriat pentru o comunitate de învățare durabilă, cod POCU/74/6/18/105645
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiectul cu titlul “Școala Bucuriei – Parteneriat pentru o comunitate de învățare durabilă”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 Educație și competențe, a debutat la data de 14 mai 2018 și are următoarea structură a parteneriatului:

  • Asociația INOVITAVERDE - Beneficiar
  • Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița – Partener 1
  • Casa Corpului Didactic Dâmbovița – Partener 2
  • Asociația Tineri pentru Europa de Mâine – Partener 3
  • Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dâmbovița – Partener 4
  • Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Răcari – Partener 5

Implementarea activităților este prevăzută să se realizeze în județul Dâmbovița, în municipiul Târgoviște și în localitățile Răcari și Ciocănești, pe o durată de 36 luni, până la data de 13 Mai 2021.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4 553 623,85 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă de 4 300 720,42 lei.

Obiectivul general al proiectului: prevenirea abandonului timpuriu al școlii pentru 480 de copii și elevi aparținând grupurilor vulnerabile din comunități dezavantajate din județul Dâmbovița (zonele Răcari și Ciocănești) prin programe integrate de consiliere, educație remedială și activități nonformale, orientate către nevoile specifice ale acestora, programe orientate către 108 de părinți/tutori, precum și îmbunatățirea competențelor a 75 de cadre didactice din învațamântul preuniversitar care profesează în comunități vulnerabile.

Grupul ţintă va fi selectat din cadrul Liceului Teoretic "Ion Ghica" Răcari și din cadrul Școlii Gimnaziale Ciocănești și este reprezentat de: 120 de preșcolari și 360 de școlari care fac parte din grupuri vulnerabile (din care: 120 elevi de clasa a X-a, 120 elevi de clasa a VIII-a, 120 elevi de clasa a IV-a), 108 parinți/tutori și 75 cadre didactice.

Activitățile principale de care vor beneficia reprezentanții categoriilor de grup țintă selectat în cadrul proiectului sunt: consiliere și orientare educațională, educație de tip remedial, ateliere de educație nonformală, programe de formare profesională.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt: 120 prescolari, 360 școlari și 108 părinți consiliați în cadrul sedințelor individuale și de grup; ghid activitați de consiliere pentru experți elaborat; brosura pentru parinți elaborată; 75 cadre didactice formate, din care 68 de cadre didactice certificate; 2 programe formare organizate si desfasurate; 6 schimburi de bune practici pentru cadre didactice organizate si desfasurate; 360 de elevi beneficiari de activitați remediale;120 prescolari, 360 școlari și 75 părinți participanți la activitați educaționale non-formale de tip ateliere tematice (AVI - Abilități de Viață Independentă, SIS – Sănătate, Igienă, Sport, ChEV – Chimie și Energie Verzi, AntrIN – antreprenoriat și inițiativă, DrOD – drepturile omului și democrație, ILTM – Istorie Locală, Tradiții și Meșteșuguri, FOR – teatru forum); 4 tabere tematice desfasurate; 1 grup de acțiune locala pentru susținerea unei comunități de învățate participativă (GAL-CIP) constituit și funcțional, cu 6 evenimente pro-scoală defășurate.

Pentru detalii:

Maria – Cristina MARIN – Coordonator proiect Partener 4, www.cjraedb.ro, Telefon: 0768.384.007

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Cristina Mihaela NICOLESCU – Manager de proiect, www.inovitaverde.ro, Telefon: 0722.546.416

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 Metodologie selecție - experți consiliere educațională

 Metodologie selecție - experți scriere ghid/broșură

 Rezultate finale - Selecția echipei de implementare

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Citit 4974 ori