CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ DÂMBOVIȚA
 Calea Domnească  nr. 127 Târgoviște,   0245.211.144,  cjrae@cjraedb.ro, TEL VERDE: 0800.500.032

Centrul Logopedic Interșcolar

Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

  Arondări CLI 2019-2020

  Arondări CLI 2017-2018

Obiectivele activității CLI (extras din OMECTS nr. 5555/2011, actualizat):

  1. depistarea, evaluarea şi identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare la copiii preşcolari înscrişi sau nu în grădiniţe şi la şcolarii mici;
  2. asigurarea caracterului preventiv al activităţii de terapie logopedică, prin acordarea unei atenţii prioritare copiilor preşcolari cu tulburări de limbaj înscrişi în grădiniţe, în scopul prevenirii instalării dificultăţilor de învăţare a scrisului şi cititului la vârsta şcolară;
  3. orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare şi integrare şcolară şi socială;
  4. corectarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare în vederea diminuării riscului de eşec şcolar;
  5. sprijinirea cadrelor didactice în abordarea personalizată a copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj şi comunicare.
Citit 3501 ori