CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ DÂMBOVIȚA
 Calea Domnească  nr. 127 Târgoviște,   0245.211.144,  cjrae@cjraedb.ro, TEL VERDE: 0800.500.032

Procedură de sistem privind managementul de caz pentru copiii cu CES orientați școlar și profesional

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

MANAGEMENTUL DE CAZ  pentru copiii cu CES_2023-2024

În prezent este în vigoare Procedura de sistem privind managementul de caz pentru copiii cu CES orientați școlar și profesional nr.310/02.09.2022 cu toate anexele aferente postate mai jos, în secțiunea dedicata anului școlar 2022-2023.

Precizari pentru responsabilii Comisiei interne de evaluare continuă  CIEC - 2023.pdf

1_PS_Managementul de caz pentru elevii cu CES_fara anexe.pdf

2_Documente necesare obtinerii Certificat OSP.pdf

3_Etape în evaluarea elevului cu CES.pdf

4_Cererea tip_parinte pentruCOSP_2023.pdf

5_Anexa 3_Fisa_psihopedagogica.docx

6_Anexa 7_PSI_Plan_servicii_individualizat.docx

7_Repere pentru completarea Planului-de-servicii-individualizat.pdf

8_Anexa 11_Structura_PIP_PLAN de INTERVENTIE PERSONALIZAT_nivel prescolar_primar_gimnazial_liceal_sept 2023.docx

9_Protocol_invatamant_la_domiciliu_sept_2023.doc

10_Anexa 22_PLAN EDUCAȚIONAL INDIVIDUALIZAT_inv la domiciliu.docx

MANAGEMENTUL DE CAZ  pentru copiii cu CES_2022-2023

 1_PS_Managementul de caz pentru elevii cu CES_fara anexe

 2_Etape în evaluarea elevului cu CES

 3_Documente necesare Certificat OSP

 4_Cerere tip COSP_2022

 5_Structura_PSI_Plan_servicii_individualizat

 6_Structura_PIP_PLAN de INTERVENTIE PERSONALIZAT_nivel prescolar_primar_gimnazial_liceal_sept 2022

 Anexa 1.1_adresa catre DGASPC

 Anexa 1_adresa catre familie

 Anexa 2_cerere parinte pt Fisa psihopedagogică

 Anexa 3_Fisa_psihopedagogica

 Anexa 4_Model decizie Responsabil de caz

 Anexa 5.1_Propuneri privind completarea PSI

 Anexa 5_FIŞA DE ATRIBUŢII responsabil de caz

 Anexa 6_Adresa catre CJRAE a responsabilului de caz

 Anexa 7_PSI_Plan_servicii_individualizat

 Anexa 8_FIŞA DE ATRIBUŢII membru in echipa multidisciplinara

 Anexa 9_Adresa catre CJRAE pt PSI

 Anexa 10_Adaptare Curriculara

 Anexa 11_Structura_PIP_PLAN de INTERVENTIE PERSONALIZAT_nivel prescolar_primar_gimnazial_liceal_sept 2022

 Anexa 12_Contract cu familia elevului cu CES

 Anexa 13_Proces-verbal sedinta pt reevaluare

 Anexa 14_Chestionar satisfactie pt parinti

 Anexa 15_Cerere parinte pt reevaluare

 Anexa 16_RAPORT DE MONITORIZARE

 Anexa 17_Adresa DGASPC

 Anexa 18_Adresa catre COSP pt revizuire

 Anexa 19_Adresa pt inchiderea cazului

 Anexa 20_adresa scolarizare la domiciliu_scolarizare in clase de spital

 Anexa 21_adresa ISJ_inv la domiciliu

 Anexa 22_PLAN EDUCAȚIONAL INDIVIDUALIZAT

 Anexa 23_Protocol_inv_la_domiciliu_2022

 Anexa 24_Adeverinta privind situația scolara a elevului

 Anexa 25_MODEL CERERE Transfer

 Anexa 26_Proces-verbal sedinta CIEC pt reorientare

 Anexa 27_Model Decizie CIEC

MANAGEMENTUL DE CAZ  pentru copiii cu CES_2021-2022

!!_Informatii utile pentru responsabilii Comisiei interne de evaluare continuă CIEC-decembrie 2021.pdf

1_Etape_in_evaluare_elevi_CES_scoli.pdf

2_Documente necesare Certificat OSP.pdf

3_Cerere_tip_COSP_2021.pdf

4_Structura_PSI_Plan_servicii_individualizat.docx

5_Structura_ADAPTAREA CURRICULARĂ pentru elevii ci CES.docx

6_Structura_PIP_PLAN de INTERVENTIE PERSONALIZAT_nivel prescolar_primar_gimnazial_liceal_sept 2021.docx

7_Structura_Protocol_invatamant_la_domiciliu_2021.doc

8_Structura_PEI_PLAN EDUCAȚIONAL INDIVIDUALIZAT_pt_elevii_cu_inv_la_domiciliu.docx

9_Structura_RAPORT_DE_MONITORIZARE_a_PSI.docx

10_Procedura 238_30.09.2020_Managementul de caz pt. elevii cu CES.pdf

Anexa 1.1_adresa catre DGASPC.docx

Anexa 1_adresa catre familie.docx

Anexa 2_cerere parinte pt Fisa psihopedagogică.docx

Anexa 3_structura FIȘA PSIHOPEDAGOGICĂ.docx

Anexa 4_Model decizie Responsabil de caz.docx

Anexa 5.1_Propuneri privind completarea PSI.docx

Anexa 5_FIŞA DE ATRIBUŢII responsabil de caz.docx

Anexa 6_Adresa catre CJRAE a responsabilului de caz.docx

Anexa 7_structura PSI_PLANUL_de_SERVICII_INDIVIDUALIZAT.docx

Anexa 8_FIŞA DE ATRIBUŢII membru in echipa multidisciplinara.docx

Anexa 9_Adresa catre CJRAE pt PSI.docx

Anexa 10_structura_ADAPTARE_CURRICULARA.docx

Anexa 11_structura_PIP_PLAN de INTERVENTIE personalizat_pt_toate nivelurile_de_învățământ.docx

Anexa 12_Contract cu familia elevului cu CES.docx

Anexa 13_Proces-verbal sedinta pt reevaluare.docx

Anexa 14_Chestionar satisfactie pt parinti.docx

Anexa 15_Cerere parinte pt reevaluare.docx

Anexa 16_RAPORT DE MONITORIZARE.docx

Anexa 17_Adresa DGASPC.docx

Anexa 18_Adresa catre COSP pt revizuire.docx

Anexa 19_Adresa pt inchiderea cazului.docx

Anexa 20_adresa scolarizare la domiciliu_scolarizare in clase de spital.docx

Anexa 21_ADRESA catre ISJ_inv la domiciliu.docx

Anexa 22_structura_PEI_pentru inv la domiciliu.docx

Anexa 23_Protocol_inv_la_domiciliu_2021.doc

Anexa 24_Adeverinta privind situația scolara a elevului.docx

Anexa 25_MODEL CERERE Transfer.docx

Anexa 26_Proces-verbal sedinta CIEC pt reorientare.docx

Anexa 27_Model Decizie CIEC.docx

MANAGEMENTUL DE CAZ  pentru copiii cu CES_2020-2021

 Procedura_Managementul de caz pt. elevii cu CES_30.09

 Etape_in_evaluare_elevi_CES_scoli

 Anexe la procedură

 structura_ADAPTAREA CURRICULARĂ pentru elevii ci CES

 structura_PEI_PLAN EDUCAȚIONAL INDIVIDUALIZAT_pt_elevii_cu_inv_la_domiciliu

 structura_PIP_PLAN de INTERVENTIE PERSONALIZAT_nivel prescolar_primar_gimnazial_liceal_sept 2020

 structura_Protocol_invatamant_la_domiciliu_2020

 structura_PSI_Plan_servicii_individualizat

 structura_RAPORT_DE_MONITORIZARE_a_PSI

MANAGEMENTUL DE CAZ  pentru copiii cu CES_2019-2020

 Prezentare: Întâlnire de lucru cu responsabilii Comisiei interne de evaluare continuă / CIEC - 27.11.2019

Etape în evaluarea elevului cu cerințe educaționale speciale pentru obținerea certificatului de orientare școlară și profesională conform OM 1985/2016

 Documente necesare pentru eliberarea Certificatului de orientare școlară și profesională

 Certificat medical

 Fișă psihopedagogică

 Program de intervenție personalizat (PIP) grădiniță-gimnaziu

 Program de intervenție personalizat (PIP) liceu, școală profesională

 PEP_Plan Educational Personalizat

 Plan de servicii individualizat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale

 Raport de monitorizare

 Prezentare: Întâlnire de lucru cu responsabilii Comisiei interne de evaluare continuă / CIEC - 16.04.2019

 Prezentare: Întâlnire de lucru cu responsabilii Comisiei interne de evaluare continuă / CIEC - 16.02.2018

 Cerere înscriere Evaluare Națională 2019

 Procedura egalizare sanse nr. 26651_2019

Manual-proceduri-II-IV-VI

 Incluziunea copiiilor cu CES diferentiere strategii actiune

 Incluziunea elevilor cu CES

 Material_Compensatoriu_TSI_Limba_Romana_5-8-1

 

NOTĂ: Acționați pictograma din dreptul fiecărui document pentru a descărca fișierul atașat

Citit 16284 ori